Reconstru​int aparells científics amb H. Otto Sibum

Acaba de sortir publicada l’entrevista:

Otto Sibum, titular d’Història de la Ciència de la Universitat d’Uppsala
realitzada per Miquel Carandell per a UAB Divulga.

Reconstruint aparells científics amb H. Otto Sibum ens parla, entre altres coses, de com a través de la construcció de rèpliques d’aparells històrics i de la replicació d’experiments s’aconsegueixen treure a la llum aspectes de la història de la ciència que no han quedat reflectits a les fonts escrites.

Share