Crida per els COL·LOQUIS de la SCHCT (2013-2014)

Des de la Comissió de Col·loquis hem començat a planificar el programa del proper curs 2013-2014. El programa de col·loquis del curs que ve s’articularà al voltant d’un tema central suggeridor, “Les geografies del coneixement”, que obre un ample espectre d’interessos i treballs a casa nostra, alhora que té una clara vocació internacional. El format serà el d’un cicle temàtic que englobi la majoria d’activitats sota el mateix argument. Aquest format no exclou la possibilitat d’incloure en el programa “minicicles” o altres propostes d’activitats complementàries fora de la temàtica del cicle general.

Cicle temàtic: Geografies del coneixement

Ara fa 10 anys, David Livingstone iniciava el seu famós Putting Science in its Place amb una bateria de preguntes que havien de consolidar una nova perspectiva en l’estudi de la ciència. L’activitat científica s’ha desenvolupat, i es desenvolupa, a llocs ben diversos, però “Importa on? Pot la localització de la tasca científica tenir alguna influència en el desenvolupament de la ciència? I encara més important, pot afectar-ne el contingut?” Per a Livingstone, la resposta a aquestes qüestions era, i és, afirmativa i així ho argumentava al seu llibre.

Evidentment, Livingstone no va ser el primer a plantejar-se aquestes qüestions i així, per exemple, ja les trobem formulades d’una manera més o menys explicita en els treballs de Hannaway, Shapin i altres autors que, a partir de la dècada del 1980, van contribuir a la història dels laboratoris.  Però, tal com ens recordava Charles Withers després de la seua participació a la darrera Trobada de la SCHCT, en aquests últims 10 anys la Geografia del Coneixement Científic s s’ha consolidat com un camp d’estudi ric i dinàmic que compta ja amb un bon grapat de publicacions i grups de recerca arreu.

També en el context català comencen a quallar les iniciatives dels nostres precursors en l’estudi de les geografies de la ciència. D’aquesta manera, es consolida com un camp d’especial interès tant per cohesionar la nostra comunitat local com per adquirir visibilitat internacional. És per això que us fem aquesta crida a contribuir amb propostes de minicicles o de conferències a aquell que serà el cicle central dels col·loquis de la SCHCT per al curs 2013-2014.

La idea és plantejar un cicle que connecti ciència i espais en un sentit molt ampli; no necessàriament haurem de limitar-nos al programa de recerca de Livingstone, Withers, etc.  El tema es pot aplicar a espais de la salut, d’educació, d’investigació, d’exposicions i pot adreçar preguntes diverses pensant en diferents aspectes: com els espais físics condicionen la producció de coneixement científic (laboratoris, teatres anatòmics, museus, etc.); ciència a la ciutat; com canvia el coneixement científic en la seua circulació i apropiació; estils nacionals de ciència, com la regió o la nació es construeixen a través de la ciència; com repensar les fronteres polítiques, nacionals… com a eina de delimitació dels estudis històrics , etc.).

Share