Els drets sobre la propietat intel·lectual en ciència i tecnologia

“Els drets sobre la propietat intel·lectual en ciència i tecnologia”

Coordinador/a: Ximo Guillem-Llobat. Cicle organitzat en col·laboració amb el IHMC.

Resum:

Amb aquest cicle de conferències volem aprofundir en l’anàlisi d’un tema de gran actualitat tant en els estudis històrics i socials de la ciència com en la comunitat científica en el seu conjunt, aquell relatiu als drets sobre la propietat intel·lectual. Tal com han plantejat Greg Radick i els membres del seu grup de recerca de la Universitat de Leeds, la propietat intel·lectual en l’àmbit científic es pot considerar des d’un punt de vista reduït en base a patents, marques registrades, secrets industrials, etc. Però també es pot entendre en un sentit ampli per tal d’incloure tots els mecanismes de protecció de la innovació, i d’aquesta manera inclouria les disputes de prioritat o fins i tot, com han indicat des del grup Cultivating Innovation de Leeds, disputes de productivitat. Aquesta aproximació més ampla té, d’altra banda, l’interès de connectar elements clars de novetat amb d’altres amb una llarga tradició. Així, per exemple, cal recordar que ja l’obra de Robert Merton situava equivalents a aquesta concepció ampla en un lloc central i que per tant podem identificar una tradició que ens duu als mateixos orígens de la sociologia de la ciència. En aquest cicle voldríem tenir en compte aquestes múltiples aproximacions a la propietat intel·lectual en les ciències tot i que partirem en tots els casos des de la perspectiva reduïda per, en tot cas, endinsar-nos posteriorment en la perspectiva ampla. Posarem llavors l’èmfasi en la implantació d’un sistema de regulació basat en les patents a diferents àmbits, des d’aquells en què ha tingut una implantació més temprana (com el sector de les telecomunicacions o el farmacèutic) fins aquells en els quals encara genera fortes controvèrsies, com és el de les ciències biològiques. Analitzarem, d’altra banda les implicacions d’aquests mecanismes de protecció de la innovació sobre la circulació de dades i en últim terme sobre el dinamisme de la tecnociència. Entre els ponents incloem alguns dels autors i autores de més pes internacional en aquest àmbit acadèmic. A més a més, ho fem amb una llista que conferenciants amb perspectives ben diverses i procedències nacionals i culturals molt variades. Esperem poder oferir així una visió prou completa d’aquesta qüestió.
Tots els seminaris s’impartiran a la sala de conferències de l’IHMC López Piñero i tractarem que siguen emesos via streaming, a més de quedar gravats.

4 sessions:

Dominic Berry (University of Edinburgh) “Scientific innovation in IP: the challenges of agroecology and synthetic biology in the UK” 4/11/2015. IHMC, València.

Stathis Araposthatis (National and Kapodistrian University of Athens) “Patents Industrials” 18/11/2015. IHMC, València.

Rafaela Domínguez (Universitat de València) “Propietat intel·lectual i medicaments alemanys a Espanya” 25/11/2015. IHMC, València.

Taula Rodona. Data i tertulians per confirmar. IHMC, València.

Share