La pastoral negra. El paper del sacerdot en les presons de la primera repressió franquista

Mònica Balltondre, (Facultat de Psicologia/ UAB) Octubre: “La pastoral negra. El paper del sacerdot en les presons de la primera repressió franquista”. 14/10/2014, Vic

Cap historiador actual pot negar el suport institucional que l’església catòlica espanyola va donar al bàndol franquista durant la guerra civil i la seva implicació posterior durant la dictadura. Excel·lents treballs des de mirades tan clericals com anticlericals l’analitzen. Molt menys investigada ha estat la participació directa del clergat en la repressió i el control quotidians. Des d’aquest punt de vista, analitzarem el paper que un religiós caputxí va exercir dins d’una presó del bàndol franquista a Saragossa durant la guerra civil. El diari que va deixar escrit ens permet considerar el seu exercici pastoral amb els represaliats polítics que anaven a ser executats. Contraposarem el seu discurs a les posicions oficials de l’església i l’estat i discutirem les conseqüències que la seva tasca tingué en el marc de la primera repressió franquista.

La Mònica Balltondre és investigadora postdoctoral de la facultat de psicologia i membre del CEHIC (Centre d’història de la Ciència) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seves línies de recerca giren al voltant de la espiritualitat femenina medieval per una banda, amb la publicació del llibre: Éxtasis y visiones. La experiencia mística de Teresa de Ávila (Barcelona, 2012) i els desenvolupaments de la investigació psíquica de principis del segle XX, per l’altra.

Share