Bentham a la Presó Model de Barcelona: Disciplina, correcció i resistència

Òscar Montero CEHIC/UAB. Desembre: “Bentham a la Presó Model de Barcelona: Disciplina, correcció i resistència”. 02/12/2014, Vic.

Parlarem de la història de la presó Model de Barcelona abans de 1936. Els fonaments del moviment correccionalista i la seva implantació a la Model a través de les ordes religioses i d’un sistema carcerari ambigu. Tractarem d’identificar els agents correctors que intentaren canviar la moral dels presoners mitjançant mesures disciplinàries i correctores. Entre aquests, ens fixarem en uns particulars experiments psicològics encapcelats pel psiquiatra Joaquim Fuster. Per últim, examinarem els presoners que habitaven la Model, una gran majoria de delinqüents vulgars barrejats amb anarquistes, comunistes i nacionalistes que s’oposaren a la normativització. La seva resistència explica en gran part la batalla ideològica de la societat catalana que s’estendria al llarg del segle XX.

L’Òscar Montero és doctor en història de la ciència, i membre del CEHIC (Centre d’història de la Ciència) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies de recerca històrica giren al voltant de la criminologia, la psiquiatria forense i la psicologia experimental. Gran part de la seva tesi versa sobre la presó Model de Barcelona i els test psicològics de conductes criminals.

Share