Diàlegs Interdisciplinaris. 250 anys d’una espai de ciència. Orígens, construcció i evolució històrica de l’edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

“Diàlegs Interdisciplinaris. 250 anys d’una espai de ciència. Orígens, construcció i evolució històrica de l’edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona” 25/11/2014

Coordinador:  Carles Puig Pla (UPC)

L’any 2014 es commemora el 250è aniversari de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB). Amb motiu d’aquest esdeveniment s’han programat tota una sèrie de celebracions oficials (una exposició, parlaments, conferències, edició de monografies, manifestacions artístiques,…). Una de les iniciatives que s’ha dut a terme, arran de la darrera remodelació de l’edifici l’any 2010, ha estat la d’un projecte coral per a “fer parlar” l’edifici. La remodelació de la façana i l’observació d’una singularitat en la mateixa han estat els detonants que han conduït a una recerca col·lectiva, sota la direcció de l’arquitecte Joan Puig-Pey i amb el suport de la RACAB. La mobilització de professionals d’àmbits diversos (arquitectes i arquitectes tècnics, historiadors de la ciència, experts en infografies, bibliotecaris, restauradors) ha permès realitzar un treball no només de rehabilitació sinó també de recerca que ha culminat en un fascinant viatge en el temps per donar a conèixer l’evolució d’un paisatge urbà lligat al conreu de la ciència i el coneixement a la ciutat de Barcelona.

Aquesta obra sobre l’edifici de l’Acadèmia, ha propiciat la descoberta de fotografies i plànols inèdits així com la localització i l’anàlisi de documents històrics que permeten una reconstrucció acurada de les transformacions d’una “illa del coneixement” ubicada a la Rambla que inclou l’Església de Betlem i la RACAB. En particular s’ha pogut reconstruir l’edifici de l’aulari on Tomàs Cerdà va impartir les classes públiques de Matemàtiques, s’ha pogut conèixer els materials (i la seva procedència) utilitzats pern a la construcció al segle XVIII i s’han reconstruït les successives transformacions que van conduir a l’actual edifici de l’Acadèmia.

 

Ponents:

Joan Puig-Pey Saurí és arquitecte per l’ETSAB. Es dedica a la pràctica liberal de la professió, associat amb en Jaume Pujol també arquitecte. Treballa en tot l’àmbit del projecte, la direcció d’obres i la gestió d’equips pluridisciplinaris. Fa obra nova, sempre de petites dimensions; rehabilitació i restauració d’edificis; projectes d’espais urbans i D.O. Va tenir una formació pràctica d’arquitecte entre 1983 i 1992 a les obres olímpiques de Montjuic com adjunt de F. Correa, A. Milà, C. Buxadé i J. Margarit. Posteriorment, ha estat col·laborador del departament de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona. Ha fet treballs pel Bisbat de Barcelona (esglésies de nova planta) i per diferents ordes religiosos, en especial els germans maristes, a Catalunya, Espanya i França, encapçalant equips internacionals. I com a fet singular, ha estat cap de l’equip redactor del llibre commemoratiu del 250è aniversari de la RACAB.

Judith Ramírez i Casas és arquitecte tècnic. Màster en Tecnologia de l’Arquitectura, especialitat en Restauració i Rehabilitació d’edificis per l’ETSAB. Professora titular de Materials de construcció de l’EPSEB de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del Laboratori de Materials de la mateixa escola. Doctorand de la UPC i membre del grup de recerca GICITED (Grup Interdisciplinari de Ciències i Tecnologies de l’Edificació). És la presidenta de l’Associació d’àmbit estatal, FICAL (Fórum Ibérico de la Cal).

Xavier Simón Miranda és arquitecte tècnic des de 1994 i enginyer d’edificació des de 2012. Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic per la UPC (1995-97). Ha dedicat tota la seva vida professional a la rehabilitació i restauració d’edificis, tant realitzant diagnosis i projectes d’intervenció com impartint durant 10 anys l’assignatura de “Tècniques de Rehabilitació i Manteniment” a l’Escola Elisava. Des de l’any 1996 treballa a l’Ajuntament de Barcelona com a tècnic municipal del Districte de Ciutat Vella, on durant 8 anys va ser el tècnic de Patrimoni del districte. Actualment és el responsable de llicències d’obra i habitatge.

Guillem Micó Riba té el grau universitari en Ciències de l’Edificació (aparellador) (2014) per la UPC. És especialista en desenvolupament de projectes de construcció, aixecaments en 2D (Autocad) i en 3D (Archicad i Artlantis). També és màster en animacions (3ds Max) i s’ha format en l’equip Puig-Pey i Pujol arquitectes entre 2005 i 2012. Pel que fa a publicacions i edició, té formació i especialització en desenvolupament d’aplicacions web (2014).

Share