DONA I COS. “La dona i el seu cos: cultura sexual i reproducció entre el franquisme i la transició democràtica”. 11/12/2012-11/04/2013. Coordinat per Sara Fajula (Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i Col·legi de Metges de Barcelona). En col·laboració amb el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya.

Institut d’Estudis Catalans (C/Carme 47, 08001 Barcelona) a les 19:00h.

Dimarts, 09/04/2012, 19:00h
Ágata Ignaciuk
(Universidad de Granada). “Publicidad farmacéutica y género: anuncios de la “píldora” en España (1964-1983)”.

Dijous, 11/04/2012, 19:00h
Eugenia Gil
(Universidad de Sevilla). “Reproducción y anticoncepción en Sevilla desde finales del franquismo a la transición democrática”.

Els següents col·loquis busquem mostrar l’experiència de les dones en relació a l’anticoncepció, la seva vida sexual i les formes en les que, a títol individual o de manera organitzada, han incorporat, resistit o promogut canvis en la vivència del cos i en les relacions amb el sistema sanitari i els seus professionals.

Durant els anys 1970 i 1980 es va produir a Espanya una forta activitat a favor de la legalització dels mètodes anticonceptius i el desenvolupament de les infraestructures que facilitaran la seva accessibilitat a les dones i parelles que ho desitjaren. El moviment, el qual es va denominar de forma generalitzada de Planificació Familiar, va tenir dues fases, una fins 1980, quan es va aconseguir la legalització de tots el mètodes anticonceptius i una altra limitada als anys 1980-1985, centrada en l’expansió de la nova forma d’assistència sanitària privada i pública en forma de consultes i centres de planificació familiar i en el debat i l’activisme per la despenalització de l’avortament.

El procés en el seu conjunt va suposar un canvi social d’importants conseqüències individuals, professionals i assistencials en el camp de la salut i la sexualitat i va implicar a professionals sanitaris, grups feministes, partits polítics, associacions de veïns i, por suposat, a amplis sectors de la població, especialment dones de diferents procedències socials i llocs de residència.

Dins aquest marc Barcelona i les seves dones van tenir un paper destacat en la lluita per aconseguir la despenalització dels mètodes anticonceptius i la creació dels Centres de Planificació Familiar a la ciutat i la seva província. Un moviment on van participar els moviments feministes, impulsats per les I Jornades Catalanes de la Dona, celebrades a Barcelona el 1976, les vocalies de dones de les associacions de veïnals i també les noves metgesses i metges formats principalment a l’Hospital Clínic.

En aquest primer cicle de col·loquis els conferenciants exposaran la visió estatal de la situació de la Planificació Familiar a nivell espanyol, per introduir en les segon bloc el cas de Catalunya i concretament de Barcelona.

DONA I COS més informació

3.1 Teresa Ortiz Gómez (Universidad de Granada). “Anticoncepción, medicina y feminismo en España. Derechos políticos y prácticas de salud”. 11/12/2012, 19:00.

3.2. Esteban Rodríguez Ocaña (Universidad de Granada). “Hormónas de síntesis y prevención del embarazo. Una discusión científica y dogmática en la España franquista”. 12/12/2012, 19:00.

Share