MÉS ENLLÀ DE GRÈCIA. “Més enllà de Grècia: cap a una visió multicultural de les matemàtiques”. 01/03/2013-24/05/2013. Coordinat per Josep Pla (Universitat de Barcelona) i Mònica Blanco (Universitat Politècnica de Catalunya)

Les idees, tant la seva creació com la seva expressió, varien depenent del context cultural en el qual es desenvolupen. En particular, això es pot aplicar a les idees matemàtiques. La matemàtica occidental, o Eurocèntrica, té les seves arrels a la tradició racional i racionalitzadora grega. En canvi, la matemàtica oriental, d’arrel no grega, s’origina com una ciència pràctica per facilitar el còmput del calendari, l’administració de les collites, l’organització dels treballs públics i el cobrament dels impostos. A diferència de la matemàtica occidental, la matemàtica oriental, basada en l’aritmètica pràctica i la medició, és molt menys teòrica i ofereix tècniques numèriques, geomètriques i algèbriques molt més idònies que les pròpies de la matemàtica occidental, o més creatives, adaptades al context en què es van originar.

Tanmateix, com a cultura dominant, l’Eurocentrisme ha exclòs les idees matemàtiques de cultures “no occidentals” dels debats matemàtics “occidentals”. L’objectiu principal d’aquest cicle és presentar alguns aspectes matemàtics de diverses cultures d’arrel no grega, per tal d’oferir una visió multicultural de les matemàtiques. Aquest cicle s’estructura en quatre xerrades que faran una aproximació a les idees matemàtiques de les cultures egípcia, mesopotàmica, xinesa, japonesa i àrab, al llarg de períodes històrics diferents, establint paral.lelismes i diferències entre elles, i amb les matemàtiques d’arrel grega, i destacant-ne les singularitats de cada cultura.

6.1. Josep Pla (UB). “Egipte versus Babilònia: una comparació matemática”. 01/03/2013, 19:00.

6.2. Carles Dorce (UB). “Les matemàtiques a Al-Andalus”. 05/04/2013, 19:00.

6.3. Ramon Nolla (IES ‘Pont d’Icart’, Tarragona). “Sangakus. Àlgebra i geometria al Japó de l’època EDO (1600-1868)”. 26/04/2013, 19:00.

6.4. Iolanda Guevara (IES Badalona VII). “Pitàgores a la Xina, o el procediment Gou Gu”. 24/05/2013, 19:00.

Share