Expo “Publicitat i Medicina” / MHMC

Exposició “Publicitat i Medicina”
Organitzada pel Museu d’Història de la Medicina de Catalunya
LLoc: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Passeig de la Bonanova  47, 08017
Barcelona. Horari: de 8h a 21h. Entrada lliure. Fins el 26  d’octubre de 2011.

http://issuu.com/comb/docs/comb_nadala_10

Publicitat i Medicina analitza la publicitat impresa en revistes mèdiques catalanes, del segle XIX i fins el 1938, com a mitjà per a descobrir un altre vessant de la història de la medicina catalana contemporània.

La publicitat mèdica ha estat elaborada en una multitud i varietat de suports sorprenent. En aquesta exposició fixem l’atenció en la publicitat impresa en revistes mèdiques catalanes entre finals del segle XIX i la fi de la Guerra Civil.  Un període en què es desenvolupà l’estratègia publicitària moderna, fruit de noves formes de producció industrial i d’informació, tot transformant productes concrets en representacions, en significats complexos articulats mitjançant paraules i imatges. La publicitat esdevingué un reflex d’una societat cada cop més urbana i complexa. La publicitat mèdica fou alhora una eina d’identificació i d’autorepresentació professional, així com un mitjà de comunicació científica que anava més enllà del simple objectiu persuasiu. L’exposició mostra la intersecció dels àmbits mèdic, farmacèutic i periodístic a partir del fenomen publicitari modern en un context de transformació de la societat. Es proposa així la mirada publicitària com a instrument per a descobrir una altra forma d’aproximar-se a la medicina catalana contemporània.

Share