IV Jornades de la Xarxa Temàtica “Llengua i Ciència”

La Xarxa Temàtica “Llengua i ciència” celebra les IV Jornades els dies 26, 27 i 28
d’octubre a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

La reunió estarà dedicada a l’exposició i debat dels projectes dels grups de recerca que
formen part de la xarxa.

Participaran, a més, com a convidats, els següents ponents:

– José Luis Peset Reig (CSIC): “El origen de la psiquiatría, humores y pasiones en el
Siglo de las Luces” (conferència inaugural). Dimecres 26/10/2011 a les 16:30 h.

– José Ignacio Pérez Pascual (Universidad de La Coruña): “El vocabulario científico en
la prensa” (conferència de cloenda). Divendres 28/10/2011 a les 11:30 h.

Més informació a:

www.lenguayciencia.net

Share