Crònica del XEHC nadalenc

La quarta sessió del XEHC d'aquest curs i la que fa 11 des del seu inici,
l'any passat, es va celebrar tal com estava previst a les 18:45 al Cafè de
les Delícies. Aquesta vegada la xerrada va estar conduïda per Pamela
Meneses. La seva exposició va correspondre al treball que està preparant
com a treball final del Màster d'Història de la Ciència. El títol és “La
mujer-madre en el discurso médico sanitario de comienzos del siglo XX: el
proyecto de la Institución Maternal Catalana (1913-1925)”. Tal com ja deia
en la seva ressenya prèvia, la Pamela ens va explicar com es produeix a
principis del segle XX un canvi d'enfocament en els objectius de la Casa
Maternitat i Expòsits de Barcelona. De la mà del doctor Miquel A. Fargas i
Roca aquesta institució va passar de ser una institució bàsicament benèfica
a una institució assistencial dirigida a les dones obreres, i que també
oferís un espai per a l'ensenyament i la divulgació de la medicina.

La Pamela s'ha basat principalment en quatre fonts primàries (el projecte
presentat pel doctor Fargas i Roca i altres memòries presentades per
directors de l'institució) on queden reflectides les noves propostes
innovadores. També ha utilitzat les estadístiques recollides durant els 12
anys d'estudi per la institució, on s'observa l'augment significatiu del
nombre de parts en la Casa Maternitat.

De totes maneres, la Pamela no es limita a descriure l'evolució d'aquesta
institució sinó també fa una anàlisi crítica d'un discurs institucional
prou ambigu sobre la dóna. Per una banda la dóna i el seu cós es
revaloritza però per una altra banda aquesta revalorització queda reduïda
al paper reproductiu.

Després de l'exposició de la Pamela, va haver un intens debat on els
assistents vam anar demanant detalls a la ponent: sobre les fonts, sobre la
contextualització del tema, sobre el paper de la premsa, sobre la
historiografia entorn a institucions,...

El lloc on ens vam trobar, com sempre, va resultar agradable i tranquil i,
a més, aquesta vegada vam poder gaudir de torrons i neules.

--
Publicat per XEHC! Xerrades d'Estudiants a XEHC!: Xerrades d'Estudiants
d'Història de la Ciència el dia 12/25/2011 04:38:00 AM
Share