Epidèmia

Com les malalties han modelat la història de la humanitat

CONFERÈNCIA INAUGURAL
Dimarts 27 de març l 19.00 h
Epidèmia!
A càrrec de Pedro Alonso, director general d’ISGlobal

Vivim envoltats de microorganismes: virus, bacteris i protozous. Molts ens són necessaris per sobreviure, però altres provoquen malalties infeccioses que són causants d’epidèmies i pandèmies.

“EPIDÈMIA!” explica quin és l’agent causant de les diferents malalties i quin és el seu cicle biològic, però també, exemplificant-ho amb referències artístiques, literàries, musicals o cinematogràfiques, quina ha estat la seva influència històrica. L’exposició presenta una extensa mostra de peces històriques, llibres i gravats, fins a sumar un total de 85 objectes prestats per institucions nacionals i internacionals de reconegut prestigi, que, juntament amb interactius, multimèdia, audiovisuals i jocs, ens permetran fer un estimulant recorregut per l’exposició.

Esbrinarem com ens infectem i ens contagiem, descobrirem la importància de la higiene i la vacunació en la lluita contra les epidèmies i se’ns convidarà a reflexionar sobre com la humanitat i la seva forma de vida han propiciat la propagació dels agents causants de malalties com la pesta, la sida, la malària o la grip, entre altres, i com han afectat les nostres poblacions i la nostra història.

Les diferències sanitàries entre el Primer i el Tercer Món són molt grans. Tot i que la salut és un dret fonamental que ha d’estar garantida per a tothom, en la realitat aquest dret està restringit per a moltes persones. La visita a “Epidèmia!” proposa no tan sols comprendre aquest fet, sinó també que ens qüestionem la nostra actitud solidària cap als més desfavorits.

Amb aquest objectiu, l’exposició es completa amb un àmbit on, fent un èmfasi especial en els temes socials i en la importància de la investigació tant per al coneixement d’aquestes malalties com per a la manera com combatre-les, s’aborden les malalties, la seva història i la seva incidència en l’esdevenir de la humanitat. En aquest sentit, es fa referència a projectes d’investigació sobre la sida i la malària en els quals participa l’Obra Social i l’Àrea de Cooperació Internacional de “la Caixa”.

Més informació

Invitació

Folletó

Share