La imatge del metge a la literatura – Girona

Centre Cultural La Mercè
Ajuntament de Girona
Escola Municipal d’Humanitats, aula de lletres

TALLER DE LECTURA

LA IMATGE DEL METGE A LA LITERATURA CONTEMPORÀNIA

Taller de 5 sessions, els dimarts de 18 a 20 h.

Professora: Margarida Casacuberta, professora del Departament de
Filologia i Comunicació de la UdG

La finalitat d’aquest curs és llegir i analitzar La imatge del metge a
la literatura contemporània a partir de la lectura de les següents
obres, prèviament contextualitzades en dues sessions introductòries a
la vasta tradició literària i filosòfica centrada en el personatge del
metge:

Franz Kafka, Un metge rural (1919) [Quaderns Crema, 1996] Arthur Schnitzler, (1920) [Història somiada, Quaderns Crema, 1998] Salvador Espriu, El Doctor Rip (1930) [Edicions 62, 1992] Albert Camus, La peste (1947) [La pesta, Labutxaca, 2009] John Berger, A fortunate man (1967) [Un hombre afortunado, Alfaguara, 2008]

Els dimarts del 6 de novembre a l’11 de desembre de 18 a 19.30 h.

Inscripció a: http://www.girona.cat/ccm/cat/agenda_fitxa.php?idReg=2630

Share