“La informació geogràfica en la guerra civil espanyola. El cas dels cartògrafs italians”

Carme Montaner i Luís Urteaga (UB), “La informació geogràfica en la guerra civil espanyola. El cas dels cartògrafs italians” 20/03/2014, 19:00h. IEC.

Coordinador: Joaquim Berenguer (CEHIC-UAB).

Organitzat per: SCHCT.

Share