Itineraris d’història de la ciència: construir i reconstruir geografies urbanes del coneixement científic a través d’itineraris guiats per Barcelona.

Itineraris d’història de la ciència:

Miquel Carandell (CEHIC-UAB) “Ciència i la Tecnologia a l’Exposició Universal de 1888”  i “Històries de Ciència a Gràcia”.

Laura Valls (CSIC) “Sanitat al Raval: una història de més de 500 anys” i “Històries Naturals a Ciutat Vella, Barcelona”.

Coordinadors: Miquel Carandell (CEHIC-UAB), Laura Valls (CSIC).

Organitzat per: SCHCT.

 

Itineraris d’història de la ciència: construir i reconstruir geografies urbanes del coneixement científic a través d’itineraris guiats per Barcelona.

 

Coordinat per Miquel Carandell (CEHIC-UAB) i Laura Valls (CSIC), membres de la comissió de col·loquis de la SCHCT i historiadors de la ciència.

Barcelona compta amb nombrosos espais que han estat cabdals per al desenvolupament de la ciència a la ciutat i al país. El recorregut a través d’alguns d’aquests espais permetrà conèixer com ha anat canviant l’activitat científica al llarg de cinc segles, fent una atenció especial a la relació que ha mantingut aquesta amb la societat del seu temps.

Els itineraris que proposem, que recorren espais del Raval, Ciutat Vella o Gràcia, pretenen fer una mirada científica, segurament poc coneguda per a molts ciutadans, apropant-los així a la cultura científica i també a la història de la ciutat. Barcelona ofereix cares diverses a través dels múltiples itineraris urbans que segueixen uns o altres aspectes del patrimoni de la ciutat. La idea de fer una d’història de la ciència “urbana”, doncs, va sorgir de les possibilitats que ofereix el patrimoni per parlar de història de la ciència: conèixer com ha estat l’activitat científica en èpoques passades pot servir per entendre on som ara i cap a on anem.

D’aquesta manera, per una banda, apropem la història de la ciència al ciutadà de Barcelona, i, per l’altre, pretenem que el historiador de la ciència prengui consciència dels espais de la ciutat en que s’ha realitzat, divulgat, ensenyat o venut ciència. En definitiva, historiador podrà conèixer la dimensió espacial de la ciutat en la creació de coneixement científic.

Itinerari 1: Sanitat al Raval: una història de més de 500 anys

Realitzat per Laura Valls

El Raval barcelonès ha estat, des de gairebé el inici de la història d’aquesta ciutat, un espai destinat a acollir institucions caritatives i sanitàries. Això ha anat donant caràcter al barri fins ben entrat el segle XX, quan els nous corrents higienistes van postular la convinença de traslladar els serveis sanitaris i caritatius a les zones exteriors de la ciutat. Es visitarien espais com l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital de Sant Llàtzer o dels Masells o el Dispensari anti-tuberculòs dissenyat per Josep Maria Sert.

 

Itinerari 2: Històries Naturals a Ciutat Vella Barcelona

Realitzat per Laura Valls

La història natural va viure a Barcelona un gran auge durant el darrer quart de segle XIX. Va començar a diferenciar-se en disciplines –com la botànica, la zoologia, la geologia- i va passar de ser practicada per aficionats a una activitat més o menys professionalitzada. Paral·lelament, en l’esfera pública, es van presenciar en aquesta època algunes controvèrsies científiques que il·lustren les tensions existents entre Creació i Evolució i les diferents concepcions de la natura que hi havia aleshores a la ciutat. “Històries naturals a Ciutat Vella” s’endinsarà en un temps passat de la ciutat per narrar diverses històries d’objectes, de naturalistes i d’espais urbans: entre d’altres, visitarem un museu on s’exhibia un tros d’animal d’abans del Diluvi Universal, estudiarem història natural amb llibres prohibits i entrarem a una botiga d’animals morts que semblaven gairebé vius.

 

Itinerari 3: Ciència i la Tecnologia a l’Exposició Universal de 1888

Realitzat per Miquel Carandell

En un moment de transformacions tecnològiques, Barcelona va acollir la primera Exposició Universal de l’estat amb èxit desigual però amb una gran transcendència per la ciutat. En aquest itinerari veurem quins personatges hi van intervenir, què si va construir i com es presentava la ciència en aquest certamen. Veure’m els espais que van acollir la Exposició, què en queda i què va ser enderrocat durant els més de cent anys que han passat des de aquest esdeveniment.

 

Itinerari 4: Històries de Ciència a Gràcia

Realitzat per Miquel Carandell

Amb aquest itinerari coneixerem espais d’una ciència encara més allunyada dels suposats centres, la ciència d’un barri, o d’una vila, Gràcia, que ha anat canviant de la mateixa manera que ha canviat l’espai. Veure’m un campanar laic, una casa des d’on es van fer importants observacions astronòmiques i el consultori del metge que va escriure la primera llei d’avortament de l’Estat espanyol.

Share