“Objectes Perduts: explicar i exposar ciència a museus i altres llocs públics”

“Objectes Perduts: explicar i exposar ciència a museus i altres llocs públics”

Coordinador/a: Alfons Zarzoso. Cicle coordinat en col·laboració amb el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya.

Resum:

Una nova edició del cicle de col·loquis dedicats a reflexionar sobre el patrimoni científic, els significats de la materialitat en ciència i el potencial evocador i explicatius de la cultura material de la ciència.
El cicle planteja tres activitats fonamentals en el procés de comprensió del patrimoni i en la seva posada en escena: la catalogació i els usos i desusos dels objectes; els abusos a què han estat subjectes les idees de manipulació i d’experiència o experimentació sensorial, també reduïdes al concepte d’interactivitat; i el fenomen de la participació, de la capacitat activa del públic per a crear nous significats davant d’allò que s’exposa.

3 sessions:

Vàngelis Villar (independent) “L’exposició “Ciència Viscuda” a Mataró i les col·leccions científiques d’un institut de secundària del segle XIX” 18/3/2016.

Jaume Sastre (CIUHCT, UNL) “Algunes claus per a una història de la interactivitat” 15/1/2016. IEC, Barcelona.

Sam Alberti (Hunterian Museum) “The “museum affect” or how individual responses to anatomical collections did create new, unexpected meanings” 20/5/2016. IEC, Barcelona. 

Share