Ciència i Fotografia I

“Ciència i Fotografia I”

Coordinador/a: Ramon Barnadas Rodríguez (SCHCT)

Resum:

És sabut que, en tant que disciplina artística fonamentada en uns procediments molt tècnics, la invenció i el desenvolupament de la fotografia van estar estretament vinculats al treball de científics de diverses disciplines. En l’àmbit internacional, tot i que els trets característics d’aquesta relació han estat a bastament abordats, hi ha determinats aspectes que encara romanen en un discret anonimat. Però, a nivell local, la informació bàsica que tenim de qui i com va participar, tècnicament, en la consolidació de la fotografia és, malauradament, força precària.
En aquest cicle, que està dividit en dos períodes, es tractaran, d’una banda, les relacions que algunes institucions i científics catalans van tenir amb la fotografia, però també s’hi inclouen col·loquis que incorporen temàtiques d’abast internacional, com la presència de les dones científiques, que han estat poc o gens difosos.

Aquest és la primera part d’un cicle que continuarà l’any vinent amb tres ponències més.

3 sessions:

Jep Martí (Fotoconnexió) “La recepció de la daguerreotípia pels científics de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1839-1844)” 26/4/2016. IEC, Barcelona.

La invenció que ha permès a la humanitat canviar la manera de mirar, veure, pensar i interpretar tot el que ens envolta i a nosaltres mateixos, va arribar a Barcelona el 10 de novembre de 1839 de la mà d’un destacat membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, el metge Pere Felip Monlau Roca. Quin va ser el paper real que hi va jugar la Reial Acadèmia? Quins van ser els científics que van acollir el nou invent amb els braços oberts? Hi va haver oposició des de l’Acadèmia? Com el va acollir el món acadèmic?

María de los Santos García Felguera (UPF/Fotoconnexió) “Fotògrafes i científiques al segle XIX” 17/5/2016. IEC, Barcelona.

Les primeres il·lustracions per a un llibre de botànica, fetes per un procediment fotogràfic , l’any 1843 , són obra d’una dona, la britànica Anna Atkins. Des dels inicis de la fotografia hi va haver dones que es van interessar per la ciència en diferents camps -botànica , geologia , astronomia , raigs X … – i pel nou mitjà de representació de la realitat. A la xerrada veurem alguns exemples al llarg del segle XIX i alguns usos poc habituals de la fotografia científica al començament del XX.

Ramon Barnadas (SCHCT/Fotoconnexió) “Un científic fotògraf del segle XIX: Lluís Marià Vidal” 7/6/2016. IEC, Barcelona.

Lluís Marià Vidal va exercir de geòleg, enginyer de mines, paleontòleg, arqueòleg i fotògraf, adobat tot amb dosis d’excursionisme de certa rellevància. La interrelació entre les seves dedicacions va donar lloc a un conjunt d’imatges excepcional que mostren l’estat i l’entorn de les viles dels Pirineus de Lleida, l’aplicació de la fotografia a diverses disciplines científiques, i les ascensions a cims destacats, algunes de les quals han esdevingut històriques dins el pirineisme català.

Share