“Cesare Lombroso and Villella’s skull: from Museum of Criminal Anthropology to courtrooms”

COLOQUI:

Emilia Musumeci (Universitat de Catània) “Cesare Lombroso and Villella’s skull: from Museum of Criminal Anthropology to courtrooms” 22/11/2013, 19:00h.  IEC.

 Conferència Emilia Musumeci

La neurociència ha arribat amb pompa als tribunals de la justícia en els darrers temps. La legitimació científica en què s’ha cimentat aquest aterratge té lligams, deterministes, amb els plantejaments fets per Lombroso sobre l’home que delinqueix i el caràcter natural del delicte. Lombroso és prou conegut en la història de la ciència i de la medicina a partir de les seves idees sobre la determinació biològica del criminal a finals del segle XIX i principis del segle XX. La xerrada podria prendre com a punt de partença una geografia de coneixement mèdic concreta: el museu d’antropologia criminal creat per Lombroso a Torí el 1876, tancat i reobert amb gran polèmica als mitjans públics el 2009. Les idees i els models anatòmics de Lombroso viatgen pel continent europeu i creuen l’Atlàntic, tenen una recepció molt diversa segons els països i segons les lectures “científiques”, “literàries, i “populars”.

Coordinador: Alfons Zarzoso (CEHIC-UAB, Museu d’Història de la Medicina de Catalunya).

Organitzat per: SCHCT.

 

conferència Emilia Musumeci

Conferència Emilia Musumeci

Share