Història de les ciències exactes. Noves aportacions i projectes. Figueres, 10-11 de febrer de 2012

Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres 1912 – Barcelona 1967), nat amb una severa atròfia congènita del sistema nerviós, fou un matemàtic autodidacta que treballà a Catalunya des de finals de la dècada dels anys trenta fins a la seva mort. La seva discapacitat física el va obligar a anar sempre en cadira de rodes i a no poder ser autònom en coses tan elementals com menjar o escriure. Una vida que transcorregué entre Barcelona i el Mas Batlle de Vilajoan (Garrigàs, Alt Empordà).

Les seves contribucions matemàtiques se situen en la teoria clàssica de les funcions analítiques d’una variable complexa i els seus resultats més significatius tenen a veure amb les funcions enteres, les funcions meromorfes i les funcions analítiques definides per sèries de Dirichlet. També feu una incursió important a la teoria de funcions de variable real amb un treball, conjunt amb Ernest Corominas, en el qual estableixen unes condicions molt febles perquè una funció sigui un polinomi. Els seus treballs li valgueren el reconeixement de les institucions catalanes i espanyoles, que el guardonaren en diverses ocasions, i de la comunitat matemàtica internacional.

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (http://www.ffsb.cat), en ocasió del centenari del seu naixement li ret homenatge amb l’organització d’aquestes jornades, tant per la seva activitat matemàtica com pels valors de superació i lluita enfront les adversitats i d’intel·ligència posada al servei de la ciència i de la comunitat científica internacional. Un homenatge que fa extensiu a les persones que tingueren cura d’ell, la seva mare Àngela Balaguer i les seves cosines Maria i Àngels Carbona.

Programa

Divendres, 10 de febrer de 2012
09.00 Recepció

09.30 Inauguració de les Jornades

09.45 Conferència invitada Eberhard Knobloch (Technische Universität Berlin): Leibniz’s conception of algebra and his contributions to this discipline

10.45 Pausa

Comunicacions de participants

11.15 Fàtima Romero (UPC): L’Art Major a la Península Ibèrica. Possibles fonts

11.40 Jaume Paradís (UPF), Josep Pla i Carrera (UB) i Pelegrí Viader (UPF): El mètode d’integració de Fermat

12.05 Mònica Blanco (UPC): Revisió de la discussió entre el Marquès de l’Hospital i Johan Bernoulli al voltant del càlcul diferencial

12.30 Joaquim Berenguer (UAB): L’aportació de Tomàs Cerdà en la introducció del càlcul diferencial a l’Espanya del segle XVIII

12.55 Antoni Roca-Rosell (UPC): Matemàtiques i enginyeria: l’experiència de l’Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona (1720-1803)

13.30 Dinar

15.30 Conferència invitada Víctor Navarro (Universitat de València): The practice of Mathematics in the Renaissance period and the origins of the scientific revolution. Historiographical considerations for the case of Spain

Comunicacions de participants

16.30 Carles Puig-Pla (UPC): Ensenyament de les matemàtiques a Barcelona: de la Guerra del Francès a la Restauració

16.55 Miriam Alcalá (UAB): Battaglini i els models de Beltrami i Klein

17.20 Luis Español (Universidad de La Rioja): Historia de la Real Sociedad Matemática Española y la presencia en ella de los matemáticos de Girona

17.50 Pausa

18.15 Conferència invitada Irina Gouzévitch (École des Études en Sciences Sociales, Paris), Gabriel Lamé et la Russie, oú la construction de l’identité d’un savant à l’épreuve de la mobilité

Dissabte, 11 de febrer de 2012
Quatre matemàtics gironins de la dècada 1911-1920
09.30 Agustí Reventós (Universitat Autònoma de Barcelona): Lluís A. Santaló, un geòmetra gironí a l’exili (Girona 1911 – Buenos Aires 2001)

10.15 Antoni Malet (Universitat Pompeu Fabra): L’exili interior de Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres 1912 – Barcelona 1967)

11.00 Pausa

11.30 Manuel García Doncel (Universitat Autònoma de Barcelona): Albert Dou i Mas de Xexàs, matemàtic, enginyer, historiador, humanista i religiós (Olot 1915 – Sant Cugat del Vallès 2009)

12.15 Montserrat Teixidor (Tufts University): Josep Teixidor i Batlle, l’home i el matemàtic (Llers 1920-1989)

15.30 Visita al Museu Dalí
Share