Nombres i magnituds a la matemàtica grega

Conferència a carrec de Marco Panza, Catedràtic d’Història i Filosofia de la Ciència
Universitat Paris I

Universitat Pompeu Fabra

c. Ramon Trias Fargas, 25

Edifici Jaume I, aula 20.025

Dimecres, 1 Febrer 2012, 15:00

Organitza: Seminari d’Estudis d’Història de la Ciència, UPF

Share