VIII Col·loqui Història de la Tècnica

 

VIII COL·LOQUI D’HISTÒRIA DE LA TÈCNICA

ETSEIB, Aula 28.8, Barcelona, dijous 28 de novembre 2013

Com altres anys, el VIII Col·loqui aplega diverses intervencions sobre treballs en curs en història de la tècnica i està vinculat a l’activitat del Grup de Recerca d’Història de la Ciència i de la Tècnica (UPC), del projecte “Ingeniería, Matemáticas y Sociedad en Cataluña y España, siglos XVII-XX” (HAR2010-17461 subprograma HIST) i del grup de recerca consolidat “Història de la ciència, la tecnologia i la medicina a la Catalunya contemporània (segles XVIII-XX)” (2009 SGR 887).

Programa

12.30 Marisol Osorio: “La influencia europea en el desarrollo de la educación en ingeniería en Antioquia”.

13.00 Antónia Conde; M. Rosa Massa-Esteve: “La influencia de Europa en la Arquitectura y Ingeniería militar ibérica del siglo XVII: La ‘Disme’ de Stevin en Luis Serrão Pimentel”.

 

13.30 Pausa dinar

 

15.30 Ana Cardoso de Matos: “Os portugueses na École Centrale de Paris  (segunda metade do século XIX e inícios do XX)”.

16.00 Maria Montava: “Francesc Santponç i la tecnologia del vapor. El cas de la ‘màquina simplificada’ de Gensanne”.

16.30 Antoni Roca-Rosell: “Assaigs de navegació submarina a l’Espanya del segle XIX”.

17.00 Pausa

17.30 Guillermo Lusa: “El Documentos de 2013: Fidel Moncada, director de l’ETSEIB durant la guerra civil”.

18.00 Jesús Sánchez Miñana: “Novedades en dos asuntos viejos: la etapa francesa de Hilarión Bordeje y la introducción del teléfono por los Dalmau en 1877”.

18.30 Irina Gouzévitch, Dmitri Gouzévitch: “Essai sur la composition des machines de Lanz et Betancourt : un ouvrage à succès, des collaborations à conflit”

19.00 Presentació del llibreL’aportació dels enginyers industrials de Catalunya                  a l’enologia (i la viticultura), València, 2013, per Joan C. Martin.

 

Organitzen:

*Departament de Matemàtica Aplicada I

*Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica, ETSEIB-UPC

*Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, UPC

Amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

 

Inscripció gratuïta. Es prega confirmació de l’assistència enviant un missatge electrònic a Antoni Roca Rosell: antoni.roca-rosell@upc.edu

Dia i hora: dijous 28 de novembre  2013, 12.30

Lloc: Aula 28.8, edifici I, planta 1, ETS Enginyeria Industrial de Barcelona, Diagonal 647, 08028 Barcelona

Share