Arxiu de l'autor: upchct

Trobada Internacional “El gran tour i el coneixement”

TrobadaGranTour2016

EL “GRAND TOUR” I EL CONEIXEMENT. EXPERIÈNCIES EUROPEES, DES DE RÚSSIA A LA PENÍNSULA IBÈRICA.

Universitat Politècnica de Catalunya[1], Institute Peter the Great, S. Petersburg, Secció de Ciències i Tecnologia (IEC), Universidade de Évora, Universidade Nova de Lisboa, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris)

Barcelona, IEC, 6-7 octubre 2016

[1] Projecte HAR2013-44643-R del Ministeri d’Economia i Innovació.

És sabut que el jove príncep que es convertiria en el tsar Pere el Gran (1672-1725) va realitzar un Grand Tour per Europa on va acumular idees i inspiracions que aplicaria en arribar al poder, quan va tirar endavant la modernització de Rússia. Cal recordar, igualment, que el desenvolupament científic, tècnic i industrial de l’Europa occidental  va marcar profundament al jove príncep.

El seminari tracta de diversos casos de viatges d’iniciació i la seva influència en el món de la ciència, la tècnica i la indústria. L’abast dels treballs va des del segle XVII, l’època de la Il·lustració i el període següent. Un dels nostres principals focus d’interès és la incidència en el món de l’enginyeria, que es va transformar a partir del segle XVIII en una activitat científica acadèmica, amb l’organització d’escoles d’enginyeria, associacions, instituts professionals i cossos d’estat.

El seminari compta amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC), de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (UPC),del Grup de Treball d’Història de la Ciència i de la Tècnica (UPC) i del projecte interuniversitari History of Science, Technology and Medicine  in Modern Catalonia (18th-20th Century) (2014 SGR 1410).

Share

100 anys matemàtiques IEC

Sessió sobre les contribucions de l’IEC a les Matemàtiquesamb la participació de Miquel Terreu, Carlos Acosta, Joan Solà Morales, Amadeu Delshams i Emma Sallent, presentada per Manuel Castellet i Antoni Roca Rosell. Sala Alcover, IEC, a les 18.00

Share

VIII Col·loqui Història de la Tècnica

 

VIII COL·LOQUI D’HISTÒRIA DE LA TÈCNICA

ETSEIB, Aula 28.8, Barcelona, dijous 28 de novembre 2013

Com altres anys, el VIII Col·loqui aplega diverses intervencions sobre treballs en curs en història de la tècnica i està vinculat a l’activitat del Grup de Recerca d’Història de la Ciència i de la Tècnica (UPC), del projecte “Ingeniería, Matemáticas y Sociedad en Cataluña y España, siglos XVII-XX” (HAR2010-17461 subprograma HIST) i del grup de recerca consolidat “Història de la ciència, la tecnologia i la medicina a la Catalunya contemporània (segles XVIII-XX)” (2009 SGR 887).

Programa

12.30 Marisol Osorio: “La influencia europea en el desarrollo de la educación en ingeniería en Antioquia”.

13.00 Antónia Conde; M. Rosa Massa-Esteve: “La influencia de Europa en la Arquitectura y Ingeniería militar ibérica del siglo XVII: La ‘Disme’ de Stevin en Luis Serrão Pimentel”.

 

13.30 Pausa dinar

 

15.30 Ana Cardoso de Matos: “Os portugueses na École Centrale de Paris  (segunda metade do século XIX e inícios do XX)”.

16.00 Maria Montava: “Francesc Santponç i la tecnologia del vapor. El cas de la ‘màquina simplificada’ de Gensanne”.

16.30 Antoni Roca-Rosell: “Assaigs de navegació submarina a l’Espanya del segle XIX”.

17.00 Pausa

17.30 Guillermo Lusa: “El Documentos de 2013: Fidel Moncada, director de l’ETSEIB durant la guerra civil”.

18.00 Jesús Sánchez Miñana: “Novedades en dos asuntos viejos: la etapa francesa de Hilarión Bordeje y la introducción del teléfono por los Dalmau en 1877”.

18.30 Irina Gouzévitch, Dmitri Gouzévitch: “Essai sur la composition des machines de Lanz et Betancourt : un ouvrage à succès, des collaborations à conflit”

19.00 Presentació del llibreL’aportació dels enginyers industrials de Catalunya                  a l’enologia (i la viticultura), València, 2013, per Joan C. Martin.

 

Organitzen:

*Departament de Matemàtica Aplicada I

*Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica, ETSEIB-UPC

*Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, UPC

Amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

 

Inscripció gratuïta. Es prega confirmació de l’assistència enviant un missatge electrònic a Antoni Roca Rosell: antoni.roca-rosell@upc.edu

Dia i hora: dijous 28 de novembre  2013, 12.30

Lloc: Aula 28.8, edifici I, planta 1, ETS Enginyeria Industrial de Barcelona, Diagonal 647, 08028 Barcelona

Share