“Ruta Històrica”: Ciència i Tècnica a l’Exposició Universal de 1888

La Societat Catalana d’Història de la Ciència participa en la propera Festa de la Ciència amb la organització d’una Ruta Històrica pel Parc de la Ciutadella, escenari principal d’aquesta Festa. El proper dia 15 de Juny,  aquest itinerari ens translladarà a finals del segle XIX, concretament a l’Exposició Universal que també va compta amb la Ciutadella com a escenari principal:

En un moment de transformacions tecnològiques, Barcelona va acollir la primera Exposició Universal de l’estat amb èxit desigual però amb una gran transcendència per la ciutat. En aquest itinerari veurem quins personatges hi van intervenir, què si va construir i com es presentava la ciència i la tecnologia en aquest certamen. Veure’m els espais que van acollir la Exposició, què en queda i què va ser enderrocat durant els més de cent anys que han passat des de aquest esdeveniment.

Més informació: http://festivalcti.bcn.cat/festa_post/ruta-historica-ciencia-i-tecnica-a-lexposicio-universal-de-1888/

Share