L’ensenyament formal i públic de la física experimental a Barcelona (1814-2014). Commemoració del 200 aniversari.

Carles Puig Pla (Universitat Politècnica de Catalunya): “L’ensenyament formal i públic de la física experimental a Barcelona (1814-2014). Commemoració del 200 aniversari.” 28/10/2014, 19:00h. Institut d’Estudis Catalans.  

 

A la tardor de 2014 es compleix el 200 aniversari de l’establiment dels estudis formals, públics i gratuïts de Física experimental a Barcelona. Després de la Guerra del Francès, el cirurgià Pere Vieta i Gibert (1780-1856) va promoure la creació d’una Escola de Física experimental a Barcelona, la qual va poder fer-se realitat gràcies al suport que li va donar la Junta de Comerç. L’obertura de les classes va tenir lloc a la Sala principal de l’edifici de la Llotja el 29 de setembre.

El col·loqui pretén mostrar les característiques principals dels ensenyaments impartits a l’Escola de Física experimental que van passar ben aviat d’un enfocament proper a l’impartit a la càtedra de física experimental d’Antoni Cibat en el Col·legi de Cirurgia al de la física que explicava a França Antoine Libes. El Traité complet et élémentaire de physique de Libes va ser traduït per Vieta per utilitzar-lo a les classes i, anys després, aquesta traducció esdevindria text oficial d’ensenyament a Espanya. L’Escola de Física experimental va ser un referent en relació a material i utillatge instrumental per a fer experiments, fins al punt de ser un centre capaç de subministrar material per a experiments a d’altres institucions com ara l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona, la Universitat de Cervera i més tard la Universitat de Barcelona o l’Institut Barcelonès. El propi Vieta va impulsar, el 1830, la fabricació d’instruments científics.

D’altra banda, l’elevat nombre d’assistents a les classes de física experimental en les primeres dècades de la seva existència, i la rellevància posterior d’aquells alumnes en àmbits socials molt diversos, indica el reconeixement social creixent de la física experimental. La física va arribar a ser considerada no només una disciplina necessària per accedir al coneixement científic sinó també com un ingredient substancial de l’educació moderna. El nucli inicial d’alumnes de Vieta van crear la Societat Filosòfica de Barcelona, els membres de la qual, especialment Bonaventura Carles Aribau, Ignasi Santponç i Ramon López Soler van estar implicats en el naixement del romanticisme català.

Share