Mirades crítiques sobre la història dels videojocs a Espanya: molt més que una tecnologia per a l’entreteniment

“Mirades crítiques sobre la història dels videojocs a Espanya: molt més que una tecnologia per a l’entreteniment”

Coordinador/a: Ignasi Medà Calvet

Resum:

La indústria dels videojocs factura, a tot el món, més diners que els sectors de la música i el cinema alhora. A més, aquesta és també una de les activitats d’oci i d’entreteniment que compta amb més seguidors i seguidores i hores de dedicació per a la seva pràctica. Així doncs, no hauria d’estranyar que, darrerament, es comenci a parlar ja de la integració de l’entreteniment electrònic en altres espais i activitats a priori menys lúdiques, com el món laboral i el de l’educació. No obstant, malgrat la seva rellevància actual, l’anàlisi històrica i sociològica d’aquest fenomen des de la història de la ciència i la tecnologia encara ha estat poc explorada.

Aquest cicle oferirà una mirada retrospectiva sobre els inicis i el desenvolupament de l’oci electrònic a Espanya. Conèixer els contextos socials i culturals particulars on es van crear i difondre els videojocs és una tasca essencial per tal d’entendre la seva popularitat, iniciada amb força ja des de la dècada dels anys vuitanta. Més enllà del passat dels aparells tecnològics i dels seus creadors, es presentarà un fenomen, el dels videojocs, molt més complex i amb molts més actors i institucions implicades del que es podria pensar inicialment.

3 sessions:

Simone Belli (School of Innovation, Yachay Tech) “Píxels de la societat espanyola: entre innovació tecnològica i impacte cultural” 28/9/2015. IEC, Barcelona.

Ramon Sangüesa (UPC) “Publicacions i comunitats pioneres en la informàtica personal: revista Microbit” 22/10/2015. IEC, Barcelona.

Santiago Guillen (independent) “Joc i cultura dels ordinadors (anys 80 i 90). L’experiència del desaparegut ‘Centre Divulgador de la Informàtica’ de Catalunya” 12/11/2015. IEC, Barcelona.

Share