Trobada Internacional “El gran tour i el coneixement”

TrobadaGranTour2016

EL “GRAND TOUR” I EL CONEIXEMENT. EXPERIÈNCIES EUROPEES, DES DE RÚSSIA A LA PENÍNSULA IBÈRICA.

Universitat Politècnica de Catalunya[1], Institute Peter the Great, S. Petersburg, Secció de Ciències i Tecnologia (IEC), Universidade de Évora, Universidade Nova de Lisboa, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris)

Barcelona, IEC, 6-7 octubre 2016

[1] Projecte HAR2013-44643-R del Ministeri d’Economia i Innovació.

És sabut que el jove príncep que es convertiria en el tsar Pere el Gran (1672-1725) va realitzar un Grand Tour per Europa on va acumular idees i inspiracions que aplicaria en arribar al poder, quan va tirar endavant la modernització de Rússia. Cal recordar, igualment, que el desenvolupament científic, tècnic i industrial de l’Europa occidental  va marcar profundament al jove príncep.

El seminari tracta de diversos casos de viatges d’iniciació i la seva influència en el món de la ciència, la tècnica i la indústria. L’abast dels treballs va des del segle XVII, l’època de la Il·lustració i el període següent. Un dels nostres principals focus d’interès és la incidència en el món de l’enginyeria, que es va transformar a partir del segle XVIII en una activitat científica acadèmica, amb l’organització d’escoles d’enginyeria, associacions, instituts professionals i cossos d’estat.

El seminari compta amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC), de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura (UPC),del Grup de Treball d’Història de la Ciència i de la Tècnica (UPC) i del projecte interuniversitari History of Science, Technology and Medicine  in Modern Catalonia (18th-20th Century) (2014 SGR 1410).

Share