VII Simposi Ensenyament i Història de les Ciències i de les Tècniques: Orientació, Metodologies i Perspectives – Barcelona, 15 i 16 de març, IEC

VII Simposi Ensenyament i Història de les Ciències i de les Tècniques:
Orientació, Metodologies i Perspectives
VII Simposio Enseñanza e Historia de las Ciencias y de las Técnicas:
Orientación, Metodologías y Perspectivas

Barcelona, 15-16 març, 2013

Entre 1980 i 1998 la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT) celebrà una sèrie de sis simposis sobre Ensenyament i Història de les Ciències i de les Tècniques. L’objectiu central d’aquestes trobades era fomentar les relacions entre els professionals de la didàctica de les ciències i els estudiosos de la
història de les ciències i de les tècniques.
Amb una voluntat clara de reprendre aquella primera sèrie de simposis, els dies 15 i 16 de març de 2013 tindrà lloc a Barcelona el “VII Simposio Enseñanza e Historia de las Ciencias y de las Técnicas de la SEHCYT”. Aquest simposi es celebra en col·laboració amb la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), que ja ha organitzat deu jornades dedicades a les relacions entre la història de la ciència i l’ensenyament. La seu del simposi serà justament l’emblemàtic edifici de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) a Barcelona.

Per a més informació consulteu la 1a_circular o el web de la SCHCT.

Share