Disciplina i conversió a la presó: una mirada històrica sobre el pres, l’espai i les relacions de poder

Disciplina i conversió a la presó: una mirada històrica sobre el pres, l’espai i les relacions de poder

Coordinador/a: Oscar Montero Pich (SCHCT).

Resum:

La proposta pretén examinar la gestió i els procediments carceraris que s’han donat al llarg de la història en les presons espanyoles amb la finalitat de reconvertir o liquidar tot aquell individu que estigués fora de la norma. Per parlar sobre la temàtica, el cicle que proposem vol, en primer lloc, analitzar els sistemes penitenciaris que es van instaurar a l’Estat Espanyol al llarg dels segles XIX i XX.  En aquest cas, la temàtica serà abordada per un expert en gestió penitenciaria i sistemes penals que intentarà descriure alguns models proposats per a la ‘rehabilitació’ del condemnat des d’un punt de vista jurídic, penal i, sobretot, moral. D’aquesta manera es vol aconseguir una visió ample dels mecanismes legalitzats que la majoria de presons a Espanya ha utilitzat o utilitza.
En segon lloc, el cicle pretén posar en relleu el testimoni de totes aquelles veus dissidents que han quedat recollides en diaris, revistes o en les pròpies parets de la presó. En aquest punt, el cicle no només vol mostrar tals resistències, sinó que pretén comptar amb la intervenció d’algunes de les víctimes del franquisme que encara continuen vives, i que van passar un període ‘condemnatori’ en alguna de les presons a Catalunya. Malgrat la dificultat de trobar veus que (encara) puguin relatar el seu pas per les presons, el memorial per la cultura i la memòria de Catalunya a través del web sobre la presó de dones de les corts, (http://presodelescorts.org/) ha anat recollint el testimoni d’algunes dones empresonades com Enriqueta Borràs o Laia Berenguer. El responsable d’aquesta web, Fernando Hernández, també intervindria en aquesta segona conferència per emmarcar i contextualitzar el testimoni d’aquestes dones. D’aquesta manera, el cicle de conferències vol mantenir un equilibri entre els experts sobre la temàtica proposada, conjugada amb l’experiència d’alguns testimonis que van passar per la presó. En tercer i últim lloc, el cicle pretén reflexionar sobre la necessitat i l’eficàcia de la rehabilitació al presoner, tant des d’una perspectiva històrica com des de l’actualitat. Aquesta última proposta intenta posar èmfasis en la vigència d’alguns debats actuals entorn al model de presó que la nostra societat demanda i que connecten perfectament amb els debats sobre el model de presó que aleshores dibuixaven les ‘ciències penitenciàries’, al segle XIX.

3 sessions:

Pedro Fraile (UdLL) “Espacio y disciplina: una aproximación a la arquitectura penitenciaria” 03/12/15, IEC, Barcelona.

La primera de les sessions correrà a càrrec de Pedro Fraile, catedràtic de geografia humana per la Universitat de Lleida, sota el títol Espacio y disciplina: una aproximación a la arquitectura penitenciaria. Fraile parlarà de la relació entre configuració espacial i disciplina i, en concret, de les solucions arquitectòniques en el tema de l’empresonament, des del descobriment de la vigilància central i les seves diferents formulacions fins a la seva evolució. Veurem també la relació entre estructures constructives i disciplina, i com aquestes s’anaren transferint d’unes institucions a unes altres.

Fernando Hernandez (UCM) “Disciplina y moralización en la prisión femenina durante el siglo XX” 10/12/15, IEC, Barcelona.

La segona conferència correrà a càrrec de Fernando Hernández, del Grupo de Estudios sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas de la Universidad de Castilla La Mancha. Hernández defineix la seva conferència amb aquestes paraules: “La experiencia carcelaria femenina ha revestido tradicionalmente una singularidad de rasgos que, con diversos matices, ha recorrido todo el siglo XX hasta nuestro días. Dentro del marco penal-punitivo, el proceso de moralización sociosexual ha pesado de una manera especial sobre las mujeres privadas de libertad, entre otras características distintivas respecto al encarcelamiento propiamente masculino. El propósito de esta conferencia es ahondar en esas características y rastrear su evolución en la España del siglo XX”.

Oscar Montero (CEHIC-UAB) i Rosario Fontova, “Conversió i supervivència: “ocultamente y bajo mano se obrará el milagro” 17/12/15, IEC, Barcelona.

El proper dijous 17 de desembre, el seminari sobre Disciplina i conversió a la presó: una mirada històrica sobre el pres, l’espai i les relacions de poder continuarà amb la tercera i última de les xerrades sobre les institucions penitenciàries, aquest cop centrat en les relacions dins de la presó. La tercera conferència correrà a càrrec de Rosario Fontova, periodista especialitzada en memòria històrica, i Òscar Montero, doctor en història de la ciència per la UAB. Fontova i Montero parlaran sobre els diferents actors que intervenien en el règim disciplinari de la presó, especialment del pas de guàrdies, religioses o visitadors a la presó Model de Barcelona. A mode de diàleg tractaran d’encaixar què significaven i com s’estructuraven aquestes relacions, així com la seva finalitat, moltes vegades lligades a la conversió del reu. Mentre que Montero es centrarà en els patronats que intervenien en la presó Model, Fontova parlarà del cas de Helios Gómez.

Share